Geen categorie

Certificering ISO 9001 & IATF 16949

Met trots kunnen wij u melden dat Vogel Tube Bending BV op 12 januari 2018 is geauditeerd en gecertificeerd volgens de normen: ISO 9001:2015 en IATF 16949:2016.

De door LRQA uitgevoerde transitie audit toont aan dat het Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) van Vogel Tube Bending BV voldoet aan de in de nieuwe normen gestelde eisen.

Het QMS is ingericht conform de High Level Structure (HLS) en hebben ISO 9001 en IATF 16949 eenzelfde structuur, dezelfde tekstelementen en dezelfde kerneisen.

Hierdoor is het eenvoudiger geworden om managementsystemen te integreren, de structuur en kerneisen zijn immers hetzelfde.

De voordelen van deze nieuwe structuur en inhoud zijn groot.

HLS managementsysteem levert meer toegevoegde waarde op voor succes en continuïteit van onze onderneming. Wij zijn dan ook van mening dat met het behalen van deze certificaten Vogel Tube Bending BV wederom goed voorbereid is op de toekomst.

Lees meer

Nieuwe Software voor de Aicon 3D Systems TubeInspect S

Onze meetmachine Aicon 3D is onlangs uitgerust met de nieuwe software BendingStudio.

Met deze ‘upgrade’ is onze meetmachine weer helemaal bij de tijd!

Met BendingStudio zijn wij nu ook in staat om gebogen buis met vervormde uiteinden te meten. De gemeten data kan daarna rechtstreeks vanuit de meetmachine naar de buigmachines worden verzonden en de eventueel gemeten afwijking kan direct op de buigmachine worden gecorrigeerd.

Dit bespaart ons in de proto-fase veel steltijd.

De nieuwe software geeft ons tevens veel meer mogelijkheden om seriemetingen uit te voeren en de verzamelde data te analyseren.

Met de nieuwe software zijn we nu veel beter in staat om de stabiliteit van onze processen met behulp van SPC aan te tonen.

Lees meer

ISO/TS 16949 HER-CERTIFICERING

Met enige trots willen wij u melden dat de certificerende instantie LRQA opnieuw heeft  vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Vogel Tube Bending B.V. voldoet aan de in de norm ISO/TS 16949 en ISO 9001:2008 gestelde eisen. Het kwaliteitsmanagementsysteem is als zeer effectief aangemerkt in het op tijd en conform de gewenste specificatie leveren van producten aan haar afnemers. Door consequente toepassing van het proces van continu verbeteren in alle processen zijn wij meetbaar in staat om te voldoen aan de door de klant gestelde specifieke eisen. Dankzij de inzet van al onze medewerkers is deze her-certificering zeer succesvol verlopen!

Lees meer